Cookieverklaring & Privacy Policy

Cookieverklaring Van Heijster Relatiegeschenken B.V.

1. Inleiding
Deze cookieverklaring heeft betrekking op de cookies die worden gebruikt door de website van Van Heijster, Relatiegeschenken / Premiums B.V., hierna ‘Van Heijster’, ‘wij’ of ‘ons’,  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 12017062 en gevestigd te (5804 BV) Venray aan het Noorderhof 14. 
 
Onder ‘gebruiker’, ‘u’ of ‘uw’ wordt in deze verklaring verstaan : iedere natuurlijke persoon (B2C) of persoon die handelt namens een rechtspersoon (B2B) die – al dan niet in het kader van het sluiten van een overeenkomst met Van Heijster Relatiegeschenken B.V. - gebruik maakt van de website van Van Heijster.
 
2. Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer of andere device. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Daarnaast worden cookies door ons gebruikt om uw gegevens op te kunnen slaan indien door u een bestelling wordt geplaatst. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor uw als bezoeker beter maakt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van niet-functionele cookies, zoals analytische cookies, voor het verzamelen van statistieken van u als bezoeker, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt en toestemming geeft.
 
3. Informatie over ons gebruik van Cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkwaardige technologieën onder meer om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
 
4. Toestemming gebruik cookies
Op grond van de geldende Europese wet- en regelgeving dient u in sommige gevallen toestemming te verlenen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkwaardige technologieën op uw computers of andere devices, zoals mobiele apparaten. Deze cookieverklaring geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 
5. Welke cookies gebruiken wij op www.vanheijster.nl?
 
Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele of noodzakelijke cookies helpen de webwinkel van Van Heijster naar behoren te functioneren. Denk hierbij aan:
 
• De producten die u aan uw verlanglijstlijst toevoegt. Deze worden door middel van cookies onthouden en opgeslagen.
• Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat u uw producten in het winkelwagentje niet kwijtraakt.
• Uw browserinstellingen worden opgeslagen. Hierdoor kunt u onze webwinkel optimaal op uw beeldscherm bekijken.
• De door u gekozen taal en land worden bijgehouden / opgeslagen.
• Door het gebruik van functionele cookies wordt de mogelijkheid geboden uw inloggegevens op te slaan zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren.
• Door middel van het gebruik van cookies wordt uw voorkeur om al dan niet gebruik te kunnen maken van een chatfunctie opgeslagen.
• Het is mogelijk om te reageren op berichten in onze webwinkel.
 
Analytische cookies
Wij gebruiken (onder meer met behulp van derden, zoals Google Analytics en Hotjar) analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze webwinkel voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
 
• Het IP-adres.
• Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat u gebruikt.
• Vanaf welke pagina u op de webwinkel bent gekomen.
• Wanneer en hoe lang u de webwinkel bezoekt of gebruikt.
• Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de webwinkel. 
• Welke pagina’s u bezoekt in onze webwinkel.
 
Advertentiecookies / Tracking cookies / Third party cookies
In onze webwinkel ziet u promoties en advertenties. Op websites van derden kunt u ook onze advertenties tegen komen. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van advertentiecookies. Advertentiecookies zijn een vorm van tracking cookies. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden (bijvoorbeeld Facebook), deze cookies worden ook wel ‘third party cookies genoemd’. Het gebruik van dergelijke cookies maakt het mogelijk om ook op websites van derden onze advertenties te plaatsen. De advertentiecookies / tracking cookies waarvan wij gebruik maken, maken het mogelijk dat:
 
• We kunnen bijhouden welke advertenties u al heeft gezien.
• We kunnen bijhouden hoe vaak u een advertentie al heeft gezien.
• We kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.
• We kunnen bijhouden of u op de advertenties klikt.
• We kunnen bijhouden of u bestellingen plaatst nadat u een advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt.
• We kunnen uw online surf-, zoek-, en koopgedrag combineren ongeacht van welk apparaat u gebruik maakt.
• We kunnen door het combineren van deze kenmerken uw advertentie-interesse vaststellen en de advertenties die we aan u tonen in onze webwinkel en op websites van derden hierop kunnen afstemmen.
 
6. Hoe kan ik mijn cookies beheren?
Voor het gebruik van niet-functionele cookies (sommige analytische cookies, advertentiecookies, tracking cookies en third party-cookies) is uw toestemming benodigd. Deze toestemming wordt aan u gevraagd zodra u onze website bezoekt. U kunt verstrekte toestemming ten aanzien van bepaalde soorten cookies altijd weer intrekken via (de instellingen in) uw browser. Raadpleeg daarvoor de informatiepagina’s van uw browser (zoals Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari).
Daarbij wordt opgemerkt dat wanneer u alle soorten cookies blokkeert, dus ook functionele cookies, dit tot gevolg kan hebben dat de website niet optimaal werkt en / of er geen bestelling door u kan worden geplaatst.
 
7. Het privacybeleid van www.vanheijster.nl
Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt, zoals u hierboven heeft kunnen lezen. In onze privacy verklaring  kunt u meer informatie vinden over hoe wij met uw gegevens omgaan.
 
8. Contact Van Heijster:
Indien u vragen heeft naar aanleiding van de inhoud van deze cookieverklaring, kunt u contact opnemen met ons via privacy@vanheijster.nl.
 
Het volledige cookieoverzicht met daarin vermeld de bewaartermijn per cookie vindt u hier.

Privacyverklaring Van Heijster / Premiums Relatiegeschenken B.V.

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen. 

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we: 

Van Heijster Relatiegeschenken / Premiums B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 12017062 en gevestigd te (5804 BV) Venray aan het Noorderhof 14.

Ons bedrijf heeft te gelden als een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat ons bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u optreedt als contactpersoon namens een (potentiële) klant of leverancier en gebruik maakt van onze diensten / producten c.q. wij gebruik maken van uw diensten / producten. Daarnaast verwerken wij eventuele andere persoonlijke gegevens die u als bezoeker verstrekt via onze website.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit. 

 

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

We vragen en gebruiken bepaalde persoonsgegevens van u primair om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De gegevens die wij vragen zijn essentieel om een door u bestelde order te kunnen leveren.

De wettelijke grondslag daarvoor is allereerst dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op basis van de tussen u (c.q. uw bedrijf) en ons gesloten overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen o.a. het correct uitvoeren van bestellingen en aanvragen en de daarbij horende service(s).

Daarnaast streven wij ernaar om u waar mogelijk de meest optimale en persoonlijke service verlenen, welke wij uitvoeren vanuit ons gerechtvaardigd belang. Zodra u een overeenkomst met ons bent aangegaan hebben wij, tot intrekking van uw kant, het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven, gerichte aanbiedingen, klanttevredenheidsonderzoeken, reviews, het vinden van look-a-likes op social media, gepersonaliseerde advertenties aan te bieden via social media, contact met onze klantenservice of voor een persoonlijk advies.

Wij verzenden ook nieuwsbrieven per e-mail naar u als potentiële klant, mits u ons hiervoor expliciet uw toestemming heeft gegeven. U kunt zich hiervan uiteraard op ieder moment uitschrijven door op de uitschrijflink in deze e-mails te klikken.

In incidentele gevallen gebruiken wij persoonsgegevens om kredietwaardigheid te toetsen. De grondslag voor deze verwerking is dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze kant, zijnde een bedrijfsbelang. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we derden inzage geven in uw gegevens, die deze enkel voor dat doel mogen gebruiken. 

Indien noodzakelijk, vragen wij voor bepaalde verwerkingen altijd uw voorafgaande toestemming. 

Tot slot bewaren wij uw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van fiscale wetgeving.

Natuurlijk hechten we bij het gebruik van uw persoonsgegevens zeer aan uw belang op de bescherming van uw privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen. Zo kunt u eenvoudig uw rechten uitoefenen, zoals hierna beschreven, waarbij u uw toestemming te allen tijde eenvoudig in kunt trekken. 

 
Hoe en waar wij uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vanzelfsprekend bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer wanneer u uw gegeven toestemming hiervoor intrekt.

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

  • persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;
  • we hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen;
  • periodiek worden er tests uitgevoerd op kwetsbaarheden.

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie, met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen ten behoeve van analyses, waaronder Google Adwords, Facebook en Hotjar. 

 
Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

We behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve zoals hier vermeld. 

Voor een goede uitvoering van onze dienstverlening schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in, zoals IT-leveranciers en logistieke bedrijven. Met leveranciers die vanuit hun dienstverlening toegang hebben tot persoonsgegevens maken we afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verder kunnen persoonsgegevens overgaan naar een derde partij in het kader van een overname, fusie of (andere) reorganisatie waarbij ons bedrijf is betrokken.

Tenslotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

 
Verdere informatie en uw rechten

Mocht u verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of mocht u inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van uw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@vanhelden.nl.

U heeft tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@vanheijster.nl. Wij zullen uw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk bij u erop terugkomen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om uw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zullen wij zeker willen weten dat u degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Ook bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woonachtig / gevestigd bent. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden.

 
Gebruik van cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van u als bezoeker worden geplaatst. In de eerste plaats zijn deze cookies bedoeld om onze websites beter te laten werken. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies, waarbij via Google Analytics wordt gemeten op welke wijze bezoekers van de website de website gebruiken. 

Uitgebreide informatie over de gebruikte cookies en informatie over hoe u al dan niet toestemming kunt geven voor het gebruik van dergelijke cookies vindt u in onze cookieverklaring via deze link
 

Laatste versie: 12 juli 2021

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld. Zie hierbij de vorige versie.